2021 m. gruodžio 15 d. vyks tarptautinė teorinė praktinė konferencija „Įtrauki visuomenė iššūkių laikotarpiu: visų ar tik kai kurių įtrauktis?“

Siekiant atliepti įvairiuose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir nacionaliniuose dokumentuose išreikštą nuostatą dėl darnios plėtros ir įtraukios visuomenės, konferencija skirta mokslininkams ir praktikams analizuoti įvairias politines, mokslines ir praktines darnios plėtros ir įtraukties problemas, iššūkius, perspektyvas bei galimybes. Konferencija skatins tiek tarptautinį, tiek regioninį bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių: mokslo ir studijų institucijų, ugdymo įstaigų, socialines paslaugas teikiančių institucijų (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) bei politikos formuotojų.

Konferencijos tikslas – atskleisti darnios plėtros ir įtraukties įgyvendinimo iššūkius, galimybes, teorinius ir praktinius aspektus socialinio darbo ir ugdymo kontekstuose.

Konferencijos potemės:

  • Darnios plėtros ir įtraukties nuostatų raiška aukštajame moksle (mokytojų, socialinių darbuotojų ir kt. specialistų rengimas).
  • Įtraukaus ugdymo įgyvendinimas (ugdymo principai ir turinys, pagalba mokiniui, šeimai, mokytojui, mokyklai, švietimo ir ugdymo vadyba, ištekliai).
  • Socialinio darbo aktualijos įtraukties aspektu.

Plenarinio pranešimo trukmė: 30 min; kiti pranešimai – 15 min.

Konferencijos pranešimų pagrindu numatytas parengti tezių rinkinys.

Prašome pateikti pranešimo anotaciją iki gruodžio 1 d. el. paštu r.i.martineliene@pdf.viko.lt

Registracija:

https://forms.office.com/r/geGRaEQMLK