Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas ES struktūrinį projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, 2019 m. gegužės 9 d. pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei kitus švietimo sektoriaus atstovus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovacijos vaikų darželyje  2019“, kuri vyko Vytauto Didžiojo universitete.

Konferencijos metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vadovai, mokslininkai, tyrėjai, regioninio ir nacionalinio lygmens švietimo politikai diskutavo dėl inovacijų diegimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

Konferencijoje Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete dėstytojos Renata Kondratavičienė, Ingrida Stankevičienė, Vilija Gerasimovičienė ir antro kurso pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentės ne tik susipažino su ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo turiniu ir kokybės kriterijais Europoje, vaikų inžinerinio mąstymo ugdymu kuris gali vykti ir gamtoje, gilinosi į ikimokyklinio ugdymo kaitos kryptis, bet praktinių dirbtuvių metu tyrinėjo, programavo „Bee Bot“ ir „Blue-bot“ robotus, vedė kūrybos dialogus, „statė tiltus, tiesė geležinkelius“, gaudė ,,bėgančią saulę“, sprendė dilemą, kas nutinka kai „susitinka vidus ir išorė“.

Kaip vaikų kognityvinis vystymasis gali būti pagerintas tarpininkaujant edukaciniams „Bee-bot“ ir „Blue-bot“ robotams, edukacinių dirbtuvių metu demonstravo Vilniaus kolegijos Pedagogikos lektorė Renata Kondratavičienė ir antro kurso pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentės Kamilė Davidavičiūtė, Miglė Matovičiūtė, Ramunė Pabijutaitė, Anželika Oleksina, Alina Leonova, Evelina Zakarevičiūtė, Aurelija Krečiūtė, Birutė Tamulynaitė ir Sabina Matuiza.

Kūrybinių dirbtuvių metu buvo pristatyta Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorių Renatos Kondratavičienės, dr. Natalijos Ignatovos bei Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytojos ekspertės Virginijos Birenienės kartu su UAB BMK ir TTS kompanijomis parengta metodika „Informatinio mąstymo ugdymo programų paketas“, kuri leidžia lanksčiai žvelgti į individualius vaikų poreikius grupėje. Šią metodiką paprasta įgyvendinti grupėse bei diferencijuojant veiklas, pagal veiklos sudėtingumą pritaikant prie vaikų su įvairiais raidos sutrikimais poreikių. Kūrybinių dirbtuvių dalyviams buvo pasiūlyti ugdymosi scenarijai, kuriais siekiama stiprinti vaikų pažintinius gebėjimus lygiagrečiai ugdant bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius. Tam siūlyta naudoti „Blue-bot“ robotų savybę įtraukti į ugdymosi procesą.