logo-161026Spalio 11–13 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, skirta ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui – „Early Childhood in Times of Rapid Change“ („Ankstyvoji vaikystė sparčių pokyčių laikais“). Konferencijoje dalyvavo prodekanė Inga Bertašienė, Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė, lektorė Ingrida Stankevičienė ir studentai-savanoriai.

Konferenciją organizavo tarptautinė „Step by Step“ asociacija ISSA (International Step by Step Association www.issa.nl ) kartu su asociaciją Lietuvoje atstovaujančiu Ugdymo inovacijų centru (UIC), su kuriuo Pedagogikos fakulteto bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja.

Konferencijoje buvo siekiama atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kaip sparčiai besikeičiančiame pasaulyje turėtų vykti prasmingas vaikų nuo gimimo iki 10 metų  ugdymas?
  • Kaip užtikrinti,  kad  socialinę  atskirtį  patiriantys  vaikai  gautų  kokybiškas ugdymo paslaugas?
  • Kaip užtikrinti,  kad  esami  ir  būsimi  švietimo  srityje  dirbantys  profesionalai  turėtų  būtinas kompetencijas siekti aukštos ugdymo kokybės.
  • Kaip padėti  šeimoms  atliepti  vaikų  ugdymosi  poreikius  sparčiai  besikeičiančiame pasaulyje?
  • Kaip efektyviai panaudoti mokslo ir technologijų pasiekimus ugdymo procese?

 

Konferencijoje dalyvavo beveik 400 dalyvių iš daugiau nei 50 valstybių. Konferencijos  metu  buvo  pristatyti  naujausių tyrimų  rezultatai,  analizuojamos globalios ir regioninės ugdymo problemos, ieškoma jų sprendimų. Vyko  įdomios  diskusijos,  interaktyvios  sesijos. Užmegzta naujų ryšių su tyrėjais ir praktikais iš užsienio.

Video…