Džiaugiamės turėję galimybę bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra ir partneriais įgyvendinti projekto „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383) veiklas. Per praėjusius metus projekto finansuojamose studijose studijavo 82 pedagogai, iš kurių 50 įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogui būtinų kompetencijų ir 32 – pradinio ugdymo pedagogui būtinų kompetencijų. Nors studijos buvo itin intensyvios, tačiau didžiuojamės galėję prisidėti prie Lietuvos mokytojų kompetencijų plėtros ir profesinio identiteto stiprinimo. Parengtais baigiamaisiais projektais mokytojai atskleidė ne tik atsakingą požiūrį į aktualius profesinės veiklos iššūkius, tačiau puikiai pademonstravo įgytas šiuolaikiniam mokytojui būtinas kompetencijas, pasidalijo profesiniais atradimais. Taip prisidedame prie profesinių tinklų kūrimo ir įveiklinimo: visi studijavusieji pabrėžė, jog jiems itin svarbu bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis patirtimis ir spręsti jiems aktualius klausimus drauge, o šis profesinio augimo etapas, jiems suteikė tokią galimybę. Studijų metu sukurti ryšiai, kaip teigė projekto dalyviai, nenutruks studijoms pasibaigus. Mokytojai sukūrė bendras grupes socialiniuose tinkluose, bendrauja grupelėmis, ketina pristatinėti savo baigiamuosius projektus ir praktines patirtis kolegų švietimo įstaigose.

Daugiau informacijos apie projektą.


PROJEKTAS

„Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383)


TIKSLAS

Gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo naujovių prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.


REZULTATAI

Projekto vykdytojas Nacionalinė švietimo agentūra 2020–2021 metais kartu su 5 projekto partneriais (Kauno technologijos universitetu (KTU), Mykolo Romerio universitetu (MRU), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus kolegija (VIKO), Vilniaus universitetu (VU) inicijavo ir sėkmingai įgyvendino šį projektą.

Projekto rezultatai:
536 atrinkti mokytojai iš 56 savivaldybių studijavo papildomo dalyko kompetenciją suteikiančiose studijų programose ir įgijo (prioritetas STEAM) mokytojui naujo dalyko kompetenciją. STEAM (integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos srityse) studijose dalyvavo 498 mokytojai iš 53 savivaldybių:

  • Mykolo Romerio universitete vykusiose socialinės pedagogikos studijose – 31 asmuo;
  • Vilniaus kolegijoje vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo studijose – 82 asmenys;
  • Vytauto Didžiojo universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, logopedijos, specialiosios pedagogikos, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo, informatikos studijose – 277 asmenys;
  • Vilniaus universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, integruotų gamtos mokslų, gamtos mokslų, kalbinio ugdymo studijose – 146 asmenys.

Atrinkti 204 pedagogo kvalifikacijos neturintys ir kitas studijų krypčių studijas baigę asmenys: mokytojai, mokyklų vadovai ir pavaduotojai studijavo profesinės pedagogikos studijose ir įgijo pedagogo kvalifikaciją:

  • Kauno technologijos universitete – 20 asmenų;
  • Mykolo Romerio universitete – 31 asmuo;
  • Vytauto Didžiojo universitete – 114 asmenų;
  • Vilniaus universitete – 39 asmenys.

20 atrinktų mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų Mykolo Romerio universitete baigė Edukacinių technologijų valdymo studijas ir gavo magistro laipsnį.

Tikimasi, kad projekto lėšomis įgiję pedagogo kvalifikaciją asmenys sumažins pedagoginio personalo trūkumą Lietuvos mokyklose ir paskleis naujų idėjų švietime.

Apie projekto metu vykdytas, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuotas studijas plačiau galite sužinoti šiuose vaizdo reportažuose:
Kauno technologijos universiteto (https://youtu.be/EIHAuHgx7ys);
Vytauto Didžiojo universiteto (https://youtu.be/Lce2-_nmYfc);
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (https://youtu.be/Ts-gCRyAv7I).