Rugsėjo 30-oji – šv. Jeronimo, pirmojo vertėjo ir vertėjų globėjo, vardo diena.

Džiaugiamės ir didžiuojamės šią svarbią profesiją pasirinkusiais. Linkime Jums energijos, kantrybės ir nuolatinio tobulėjimo.

Vilniaus kolegijos

Pedagogikos fakulteto

Socialinės gerovės katedros nariai