2020 m. kovo 4 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete paskaitą „Jaunimo įgalinimas, pilietinė veikla ir įtraukusis ugdymas“ skaitė Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės svečiai JAV kultūros atašė Lietuvoje, vicekonsulė dr. Meghan Luckett ir „English Language Fellow“ stipendiatas Vytauto Didžiojo universitete dr. Adam Mastandrea. Paskaitoje buvo kalbama apie rasizmo, seksizmo, homofobijos ir transfobijos bei žmogaus teisių nepaisymo pavojus šiuolaikinei visuomenei. Lektoriai pabrėžė ypatingą pedagogų vertybinių nuostatų reikšmę, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, bei jaunimo pilietinio aktyvumo ugdymo svarbą, plėtojant demokratiją. Lektoriai ragino studentus – būsimus socialinius darbuotojus bei pedagogus – įsipareigoti demokratijai ir gerbti žmogaus teises tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje.