Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko susitikimas su Mantu Vaišnoru, Vilniaus Gabijos gimnazijos vyr. mokytoju ir leidyklos „Šviesa” leidinių vadovu. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės organizuojant bendrus renginius, mokymus pedagogams.

Kalbėta ir apie šachmatų integravimo galimybes į ugdymo (si) procesą pradiniame ugdyme. Leidykla „Šviesa“, bendradarbiaudama su šachmatų federacija (http://www.chessfed.lt), išleido metodines priemones pradinių klasių mokytojams ir mokiniams, kurias pristatė ir padovanojo fakulteto bendruomenei.