Sausio 6 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto administracija ir Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos dėstytojai pakvietė susitikti šalies gestų kalbos vertėjų centrų vadovus. Susitikime aptarta naujai rengiama lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa, kurioje didesnis dėmesys bus skirtas ne filologiniams, o vertimo dalykams. Taip pat aptarta studentų praktikų ir įsidarbinimo galimybės, vertėjų poreikis. Kalbėtasi apie kompetencijų didinimo kursus dirbantiems vertėjams. Centrų vadovai išsakė poreikį, kokių kursų labiausiai reiktų vertėjams. Aptarta naujai taikyta nuotolinių  mokymų forma. Sutarta ir toliau plėtoti bendradarbiavimą rengiant ir vykdant lietuvių gestų kalbos vertimo programą, organizuojant mokymus dirbantiems gestų kalbos vertėjams.

foto1-170110

foto2-170110