„Šviesos“ ir „Alma littera“ leidyklos pristato vadovėlių komplektų seriją „Šok“. Vadovėlių komplektų turinys bei metodika grindžiama šiuolaikine mokymosi samprata, pritaikyti mokinių amžiui, poreikiams, gebėjimams, interesams, įvairiam mokymosi stiliui. Komplektą sudaro tarpusavyje suderinti, pagal tuos pačius principus parengti leidiniai: vadovėlis, mokytojo knyga, papildomos mokomosios priemonės (pratybų, užduočių sąsiuviniai, žinynai, uždavinynai, skaitiniai, elektroninės priemonės ir kt.).

„Šok“ serijos vadovėlių komplektai pasižymi tarpdalykine derme, juos sieja turinio tęstinumas, originalus dizainas. Aiškios struktūros, įdomūs ir patrauklūs vadovėliai bei jų komplektų dalys skatina mokytis nuosekliai, tikslingai, aktyviai.

„Šok“ serijos vadovėliai iš kitų išsiskiria moderniomis didaktinėmis nuostatomis paremtu mokomosios medžiagos pateikimu. Jau nuo pirmos klasės „Šok“ serijos vadovėlių komplektai pratina mokinius planuoti savo veiklą, kelti mokymosi uždavinius, aktyviai veikti, bendradarbiauti, vertinti draugų ir įsivertinti savo mokymąsi.

„Šok“ serijos vadovėliai skiriami šiuolaikiniam mokiniui – greitam ir aktyviam, pagauliam ir smalsiam, kosmopolitiškam ir žaismingam, racionaliam ir pragmatiškam, kūrybingam, – tiesiog laisvam.

Kviečiame studentus ir dėstytojus nesustoti, eiti pirmyn, tyrinėti, pažinti, kurti drauge su „Šok“! Sausio 6 d. 9 val. 448 aud. vyks susitikimas-aktyvi paskaita su matematikos vadovėlio „Riešutas“ autore Jolanta Žvirbliene.

Sausio 7 d. 10 val. 448 aud. kviečiame į susitikimą-aktyvią paskaitą su lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ autorėmis Jolanta Banyte, Džeralda Kuzaviniene, Vilija Vyšniauskiene.