Balandžio 11 d. Socialinės pedagogikos studijų programos studentės ugdymo filosofijos problemas nagrinėjo Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje (dėstytoja prof. dr. Irena Zaleskienė). Paskaitų metu kartu su mokyklos direktore, Šv. Kristoforo statulėlės laimėtoja Vajone Strimaitiene buvo plėtojamos ir gilinamos teorinės ugdymo filosofijos žinios, analizuojamos  vertybės, pažinimo būdai, ugdymo turinys ir jo perteikimo metodikos konkrečioje, išskirtinėje Jaunimo mokyklos ugdymo realybėje. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla įsteigta 1993 metais pagal Danų edukacinės institucijos modelį. Jos paskirtis visapusiškai ugdyti 12-16 metų jaunuolius, turinčius įvairių socialinio elgesio problemų, tačiau neturinčių pozityvios mokymosi motyvacijos. Mokyklos filosofija grindžiama pagarba kiekvieno vaiko individualybei, ugdymo turinys orientuotas į teorijos ir praktikos  sinergiją, besireiškiančią inovatyviomis ugdymo (si) metodikomis.  Praktinė veikla remiasi specialiai sukurtos Jaunimo mokyklų koncepcijos (1992) nuostatomis: orientacija į giluminį ir visapusišką mokinio pažinimą, geranoriškus pedagogų ir mokinių santykius, ugdymui palankios mokyklos kultūros kūrimą; mokinių aktyvų dalyvavimą sprendžiant mokyklos problemas, teikiant įvairius pasiūlymus dėl mokymo (si) kokybės, reiškiant pageidavimus dėl pedagogų darbo metodikų ir pan.

Studijų erdvių plėtimas, gyvosios edukacijos kryptis skatinama Pedagogikos fakultete ir aktyviai palaikoma dėstytojų yra pats veiksmingiausias būdas kurti savąjį žinojimą ir supratimą apie šiuolaikinių jaunuolių edukacijos procesus, kurie grindžiami skirtingomis ugdymo filosofijos kryptimis.