Erasmus +


Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms programoje!
Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

ERASMUS+ STUDIJŲ KONKURSAI STUDIJOMS VYKSTA:

 • Pavasario semestro studijoms – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai;
 • Rudens semestro studijoms – nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. imtinai.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 3 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 3 mėn.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • mokytis naujai ir kitaip,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

(čia įkelti dokumentą, kurį prisegiau. Nors jis senas, praėjusių metų info) 2016-2017 m. m. sutarčių sąrašas studentų mobilumui studijoms (atnaujinta 2016-09-01)

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms konkurse, Justinai Jančauskaitei, Erasmus+ koordinatorei (j.jancauskaite@pdf.viko.lt) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Registracijos anketą
 • CV lietuvių ir užsienio kalbomis (LT EN );
 • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
 • Studento pažymėjimo kopiją;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa;
 • Motyvacija studijuoti užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ studijas rasite čia…

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai);
 • Nuo  vasario 1 d. iki vasario 28 d. (imtinai).

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  gruodžio 1 d. iki gruodžio 23 d. (imtinai);
 • Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai).

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.
Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

 • Jei baigei studijas sausio 31 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų vasario 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų sausio 31 d.
 • Jei baigei studijas birželio 30 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų liepos 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų birželio 30 d.

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • įgyti naujos ir kitokios profesinės patirties,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką užsienyje – jie neabejotinai bent patars Tau.

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Registracijos anketą
 • CV lietuvių ir užsienio kalbomis (LT EN );
 • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
 • Studento pažymėjimo kopiją;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa;
 • Motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ praktiką rasite čia