Šių metų kovo 17 d. Šiauliuose vyko LGKVA konferencija „Gestų kalba – vertimas – įžvalgos“. Konferencija siekta supažindinti su gestų kalbos vertėjų darbo ypatumais. Pranešimus skaitė gestų kalbos vertimo centrų atstovai ir kurčiųjų bendruomenės nariai. Pirmas pranešimą skaitė Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas. Jis pabrėžė, kaip svarbu tarp kurčiųjų ir vertėjų palaikyti draugiškus santykius, iškėlė kelias aktualias problemas. Toliau Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos veiklą pristatė jos prezidentė Erika Jočytė. Po jos sekė vertėjų pranešimai, pristatę patirtis įvairiose vertimo situacijose, pavyzdžiui, konferencijoje Europos parlamente. Arūnas Bražinskas iš Kauno vertėjų centro dalinosi patirtimi dalyvaujant Graikijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „EFSLI 2016“, kuri buvo skirta ir vertėjams, ir kurtiesiems.

Konferencija buvo naudinga būsimiems lietuvių gestų kalbos vertėjams, suteikdama galimybę iš arčiau pažvelgti į vertėjo darbą.