Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studenčių tyrėjų grupė (2 Vaikystės pedagogikos, 3 Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programų studentės) (vadovė doc. dr. Vitalija Gražienė) 2020 metais dalyvavo projekte „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“. Projekte bendradarbiavo Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio kolegijų, Šiaulių universiteto tyrėjų grupės. Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą formuojančius veiksnius analizę. Projekto metu vyko kūrybinės dirbtuvės, focus grupės metodo mokymai (jų metu sukurtas tyrimo instrumentas (klausimynas); bandomasis ir tikrasis tyrimas (rugsėjo 19 d.). Šiuo metu vyksta focus grupės tyrimo rezultatų apibendrinimas ir interpretavimas. Fotografijoje – fakulteto studenčių tyrėjų grupė prieš tyrimą.