2023 m. birželio 1 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kartu su 11 partnerių iš 6 šalių pradėjo įgyvendinti Partnership for Excellence – Erasmus+ Teacher Academies projektą „Socialiniai pokyčiai plėtojant darnią komunikaciją mokyklose ir visuomenėje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ („Social Change Through Sustainable Communication in Lifelong Learning in Schools and Society“). Projekto akronimas – TASC, Nr. 101104036.

Projekto trukmė – 36 mėn. (iki 2026 m. gegužės 31 d.).

Pagrindinis projekto koordinatorius – VIVES taikomųjų mokslų universitetas (Belgija).

Projekto tikslas – suteikti būsimiems ir esamiems mokytojams reikiamų įgūdžių, kad jie taptų reflektyvūs ir veržlūs Europos mokytojai, gebantys užkirsti kelią smurtui, diskriminacijai, visuomenės poliarizacijai, atskirčiai ir patyčioms. Šie įgūdžiai projekte apibendrintai vadinami darnaus (tvaraus) bendravimo įgūdžiais. Darnaus bendravimo įgūdžių diegimas mokyklose gali tapti norimų socialinių pokyčių pradžia. TASC vykdytojai organizuos mokymus, per kuriuos ugdys mokytojų darnaus bendravimo kompetencijas. „Puoselėjant darnų bendravimą daugiausia dėmesio skiriama santykio kūrimui, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus. Be to, mokytojai skatinami įtraukti tvaraus bendravimo principus į tarpusavio bendradarbiavimą. Refleksija ir sąmoningumas taip pat yra svarbūs darnaus bendravimo įgūdžiai“, – teigia  TASC VIVES koordinatorės Nele Mestdagh ir Els Callens.

Projekto metu pirmiausia bus parengta 20 kreditų apimties mokymo programa mokytojams ir metodinių priemonių rinkinys tiems, kas mokymo programą įgyvendins. TASC vykdytojai siekia plėtoti mokytojų darnaus bendravimo kompetencijas, todėl kvies mokytojus dalyvauti parengtoje mokymo programoje apie tvarų bendravimą. TASC įgyvendintojai taip pat siekia sudaryti sąlygas ir visiškai integruoti judumo modelius į pirminį mokytojų rengimą bei tęstinį profesinį tobulėjimą. TASC siekis – sukurti Europoje tvarią ir struktūruotą partnerystę tarp pirminio mokytojų rengimo ir tęstinio profesinio tobulinimosi. Galiausiai TASC vykdytojai siekia parengti gaires politikos formuotojams, kaip įgyvendinti darnų bendravimą kaip esminę mokytojų ir mokytojų rengėjų kompetenciją.

TASC projektą įgyvendina 12 partnerių iš 7 skirtingų Europos šalių (Belgijos, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos). Iš viso yra 11 pirminio mokytojų rengimo ir (arba) tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjų. Taip pat dalyvauja viena mokykla, susijusi su vietos mokytojų rengimo programa. Artimiausiu metu įvairūs pirminio ir tęstinio mokytojų rengimo teikėjai, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai bus pakviesti prisijungti prie TASC  „Mokytojų tarybos“ arba „Praktikos bendruomenės“. Kai kurie iš jų praktiškai išbandys projekto partnerių rengiamą mokymo programą.

Projekto koordinatorė atstovaujanti Vilniaus kolegijai šiame projekte – Aušra Simoniukštytė.

Kontaktai:  tel. +370 650 37243, el. p. a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

Projekto tinklapis: www.eutasc.eu  (tinklapis pradės veikti nuo spalio 30 d. ).