2021 m. lapkričio 23 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentės, pasirinkusios specializaciją „Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje“ drauge su Bausmių vykdymo teisės dalyko dėstytoja Rita Virbaliene, Socialinės gerovės katedros vedėja dr. Dalia Kačinaite-Vrubliauskiene ir Pedagogikos fakulteto dekane Vaiva Juškiene vyko į Panevėžio moterų pataisos namus, kur susitiko su Panevėžio pataisos namų Resocializacijos skyriaus vyriausiąja specialiste Aušra Janevičiene, socialine darbuotoja Aušra Maskalioviene ir vyriausiąja socialine darbuotoja (Pusiaukelės namams) Inga Savickiene. Panevėžio pataisos namai – viena iš seniausių įkalinimo įstaigų Lietuvoje. Pirmasis kalėjimas Panevėžyje atsirado dar XVI amžiuje. Dabartiniame pastate kalėjimas įsikūrė 1892 metais.

Socialinė darbuotoja Aušra Maskaliovienė studentėms pasakojo apie nuteistųjų, kurioms liko ne daugiau nei metai iki laisvės atėmimo bausmės atlikimo termino pasibaigimo, rengimo ir bendradarbiavimo su savivaldybėmis į kurias sugrįš gyventi paleistos iš pataisos įstaigos subtilybes, nuteistosioms organizuojamą socialinę reabilitaciją, socialinių įgūdžių lavinimą ir pozityvias užimtumo priemones, teikiamą pagalbą sprendžiant asmenines ir socialines problemas, darbą su nuteistosiomis, turinčiomis priklausomybių, psichologinę pagalbą ir kitas priemones, kurių įgyvendinimas padeda nuteistosioms socialiai reabilituotis.

Vyriausioji socialinė darbuotoja (Pusiaukelės namams) Inga Savickienė studentėms papasakojo apie specialų Panevėžio pataisos namų padalinį – 2021 m. lapkričio 17 d. atidarytus Pusiaukelės namus nuteistiesiems, skirtus intensyviai rengti nuteistuosius paleidimui iš įkalinimo įstaigos, kuriuose yra dvidešimt vietų skirtų nuteistiesiems – vyrams ir moterims, o viena vieta pritaikyta neįgaliam asmeniui. Šiuose namuose gali gyventi tik nuteistieji, kurie yra pasirengę integruotis į visuomenę. Pusiaukelės namuose gyvenantys asmenys privalo dirbti arba mokytis, taip pat vykdyti jiems nustatytas socialinės reabilitacijos priemones. Pagal įstatymus jie gali išvykti už pusiaukelės namų ribų tiek į darbą, tiek į gydymo ar mokymo įstaigas, taip pat gyventojai turi galimybes pasinaudoti ir kitomis viešomis paslaugomis.

Vyriausioji specialistė Aušra Janevičienė supažindino studentes su Pataisos namų vidaus tvarka ir taisyklėmis. Specialistė pasidalino savo asmenine darbo patirtimi šioje įstaigoje ir pasidžiaugė, kad įgyvendintas Norvegijos projektas padėjo pakeisti požiūrį į nuteistąsias ir paskatino įsteigti Resocializacijos skyrių įstaigoje. Studentėms atskleidė socialinio darbo specifiką Resocializacijos skyriuje ir darbuotojų veiklos ypatumus. Supažindino su reikalavimais nuteistųjų gyvenimo sąlygoms, jų užimtumu ir laisvalaikiu. Informavo, kad Pataisos namuose nuteistosios suskirstytos į tris grupes: paprastąja, lengvąją ir drausminę. Į drausminę grupę nuteistosios parkeliamos už nusižengimus ir joms taikoma daug ribojimų, pavyzdžiui, draudžiama rūkyti, ribojamas pasimatymų skaičius ir kiti įvairūs dalykai, todėl jos labai stengiasi gerai elgtis. Nuteistosioms, kurios laisvės atėmimo bausmę atlieka būdamos priskirtos paprastajai arba lengvajai grupei, skiriami ilgesni trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai, socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimu gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai.

Vyriausioji specialistė Aušra Janevičienė po susitikimo salėje pakvietė studentes apžiūrėti įstaigą. Prieš patenkant į saugomą teritoriją teko palikti mobiliuosius telefonus, rankines, raktus, pinigines. Praėjus metalo detektoriaus patikrą buvo išduotas leidimas įeiti į vidų.

Įstaigos viduje studentės buvo supažindintos su atskiromis zonomis, galėjo pamatyti, kaip vykdomos įvairios programos ir pozityvaus užimtumo priemonės, orientuotos į psichologinį pasiruošimą gyvenimui laisvėje. Studentės sužinojo, kaip vykdoma nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, teisinio ir socialinio švietimo programa, socialinių įgūdžių ugdymo, priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos ir kitos programos. Taip pat sužinojo, jog nuteistosios turi galimybę mokytis. Pataisos namuose veikia Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skyrius, kuriame dalis nuteistųjų įgyja pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Įkalinimo įstaigoje veikia biblioteka.

Išvyka paliko didelį įspūdį, išprovokavo diskusijų. Sutarta dėl galimybės atlikti specializacijos praktiką, aptarta baigiamųjų darbų tyrimų dalies atlikimo galimybė, diskutuota dėl pozityvaus užimtumo veiklių, kurių Panevėžio moterų pataisos namams galėtų pasiūlyti Vilniaus kolegija.