Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo pirmakursės spalio 11 d. lankėsi  Centro poliklinikos Psichiatrijos dienos stacionare, kur siekiama gerų personalo ir pacientų santykių, maksimalaus klientų užimtumo pagal galimybes ir poreikius psichosocialinės reabilitacijos principu, minimaliai varžančio rėžimo, adekvataus medikamentinio gydymo, šeimos įjungimo į gydymo programą. Kelios svečiavimosi valandos prabėgo nepastebimai: studentėms buvo aprodytos patalpos, kuriose klientai priimamai, jiems teikiamos gydymo, konsultavimo,  grupių užsiėmimų, terapijos paslaugos.

Psichiatrijos dienos stacionare gydomi įvairių psichikos sutrikimų turintys pacientai: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį, medikamentus, narkotines medžiagas); nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (manijos epizodai, depresijos epizodai, nuolatiniai nuotaikos sutrikimai); neuroziniai, stresiniai sutrikimai; elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais (miego sutrikimai, valgymo sutrikimai, pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, piktnaudžiavimas priklausomybės nesukeliančiomis medžiagomis); suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai (asmenybės sutrikimai, įpročių ir potraukių sutrikimai, lyties tapatumo sutrikimai, seksualinio pasirinkimo sutrikimai); protinis atsilikimas; psichologinės raidos sutrikimai; elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje ir kt.

Socialinė darbuotoja Rima Valantinienė pasakojo apie klientų socialinį konsultavimą įvairiausiais klausimais ir pagalbą jiems sprendžiant elementariausias ir sudėtingas gyvenimiškas problemas; socialinių įgūdžių lavinimo grupės užsiėmimus; įvairių rankdarbių su klientais kūrimą, siekiant atstatyti klientų smulkiąją motoriką, skatinti bendrauti, išsikalbėti; pasigaminti nesudėtingus patiekalus iš sveikų ir nebrangių produktų.

 Psichologė Ilona Butautienė pristatė psichologinio konsultavimo principus ir pasidalino patirtimi, kaip socialiniam darbuotojui svarbu atpažinti klientus, turinčius emocinių ir kognityvinių funkcijų sutrikimų, teigiamų ir neigiamų psichozės simptomų ir dėl to patiriančius daug bendravimo problemų. Papasakojo apie bendravimo grupės užsiėmimus, kurioje dalyvauja pacientai, turintys emocinių ir kognityvinių funkcijų sutrikimų, teigiamų ir neigiamų psichozės simptomų ir dėl to patiriantys daug bendravimo problemų, bei mokomi: išklausyti ir suprasti kitą žmogų; užmegzti kontaktą su nepažįstamais žmonėmis; palaikyti pokalbį; išlaikyti, gerinti jau esamus tarpusavio santykius saugioje ir palankioje aplinkoje; koreguoti savo elgesį; sumažinti psichozės simptomų poveikį elgesiui; spręsti kylančias konfliktines situacijas ar problemas. Pristatė grupinę psichoterapiją, filmų terapiją, emocijų pažinimo grupės užsiėmimus.

Ergoterapeutas pristatė judesio terapijos, veiklos planavimo grupės, užduočių grupės, kompiuterinio raštingumo mokymų grupės užsiėmimų specifiką ir naudą pacientų funkcijų atstatymui.

 

Socialinės gerovės katedros lektorė

Diana Mačiuikienė