2023 m. vasario 22 d. Socialinio darbo programos SO22B grupės studentai(ės) kartu su dėstytojomis lektorėmis Rita Virbaliene ir Diana Mačiuikiene vyko į Lietuvos Respublikos Seimą. Ekskursijos dalyviams buvo pristatyta Seimo institucija,  Lietuvos parlamentarizmo istorija, studentai(ės) susipažino su parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, piliečių galimybėmis dalyvauti teisės aktų leidyboje. Taip pat studentai(ės) aplankė Seimo posėdžių salę, kurioje svarstomi ir priimami įstatymai bei kiti teisės aktai. Ekskursijos dalyvaia(ės) buvo supažindinti ir su kitomis Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimui svarbiomis erdvėmis – Kovo 11-osios Akto sale, Konstitucijos sale, Laisvės gynėjų galerija.
Studentai(ės) kartus su dėstytoja lektore Diana Mačiuikiene aplankė Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.   Studentai(ės) buvo supažindinti su visiems vartotojams prieinama nacionaline kultūros įstaiga, veikiančia informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdančia bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinančią valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.
Studentai(ės) buvo supažindinti su leidinių užsakymo tvarka, skaityklų ir fondų panaudojimo galimybėmis, skaityklų fondais ir bibliotekoje esančių erdvių pritaikymo kiekvienam skaitytojui individualių darbo vietų pasirinkimo galimybe naudojimo susikaupimui ir mokymuisi.
Studentai(ės) buvo supažindinti su bibliotekoje kaupiamu, saugomu nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo, skaityklų fondais ir skaitmeninimo, skanavimo ir kitomis galimybėmis darbo su foto, video ir kita medžiaga.