Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete ne vienerius metus rengiami socialiniai pedagogai. Pastaroji specialybė išskirtinė, nes ją įgiję tampa ypatingais pedagogais.

Apie išskirtines galimybes, kurias atveria Socialinės pedagogikos studijos Vilniaus kolegijoje, kalbamės su šios studijų programos absolventais Justina Jančiauskaite, Tomu Eigertu ir Dominyku Skuču.

Kaip susiklostė jūsų profesinė karjera baigus Socialinės pedagogikos studijas Vilniaus kolegijoje?

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, teigia, kad: „Praktinė patirtis, kurios įgijau studijuodama Vilniaus kolegijoje Socialinę pedagogiką, praplėtė mano pasaulėžiūrą, padėjo pažinti skirtingas kultūras, sutikti daug bendraminčių ir suprasti, jog tikrai noriu dirbti socialine pedagoge. Su šia profesija susiejau ir tikslus, kurių kryptingai siekiu. Įgijusi socialinio pedagogo bakalauro išsilavinimą, magistro studijas tęsiau Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto partnerių Zuyd‘o universitete Olandijoje. Baigusi studijas grįžau į Lietuvą, dirbau socialine pedagoge vienoje iš Vilniaus mokyklų, įsteigiau asociaciją „Milžinų lizdas“, kuri vykdo įvairius jaunimui skirtus projektus. Šiuo metu dirbu savo Alma Mater Socialinės pedagogikos studijų programos dėstytoja.“

Dominykas SkucasDominykas Skučas, biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų socialinio darbuotojo padėjėjas, džiaugiasi, kad: „Dirbti Valakampių socialinių paslaugų namuose pradėjau, studijuodamas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete. Darbo nekeičiau ir baigęs studijas. Dirbu su žmonėmis, kurie turi vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią. Tiems, kas klausia, kodėl dirbu būtent čia, atsakau, matau prasmę, nes žinau, kad šis darbas yra reikalingas. Taip pat daug savanoriauju dirbdamas su vaikais ir jaunimu.“

 

 

Tomas EigertasTomas Eigertas prisiminė, kad: „Nuolat derinau studijas ir darbą. Studijuodamas socialinės pedagogikos studijų programą dirbau teatre „Raganiukė“, vėliau dainavau populiarioje grupėje „Pikaso“ ir dirbau senelių namuose „Senevita“. Šiuo metu dirbu sveikatos centre „Gemma“ pardavimų vadybininku ir vedu įvairius renginius.“

 

 

 

Koks turi būti žmogus, kuris nori būti socialinis pedagogas?

Tomas EigertasTomas Eigertas: „Socialinis pedagogas turi būti stiprus psichologiškai, tolerantiškas ir supratingas. Šią profesiją pasirinkusiam teks dirbti su rizikos grupės vaikais, neįgaliais žmonėmis, bendrauti su visais kaip lygiam su lygiais. Niekas nenori būti žeminamas ar menkinamas, kiekvienas nori būti gerbiamas. Taip pat nedaug yra žmonių, kurie nori būti guodžiami, jie tiesiog nori būti suprasti. Taigi, socialinis pedagogas bendrai turi būti labai socialus žmogus, tačiau turi gebėti atskirti darbą nuo asmeninio gyvenimo.“

 

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė: „Socialinis pedagogas turi būti empatiškas, bet ne per daug. Pirmaisiais darbo metais tai yra sunkiausia. Ypač, kai dirbama su rizikos grupių vaikais. Iš darbo išeiti ašarojant, nėra gerai“.

 

 

 

Justina, dirbi Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete lektore. Kuo ypatingos šios studijos?

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė: Vilniaus kolegijoje vykdomos Socialinės pedagogikos studijos išsiskiria platesniu požiūriu į pasaulį, į daugiakultūrinę visuomenę, be to, galima rinktis mediacijos švietimo ugdymo institucijose ar kultūrinių renginių organizavimo specializacijas. Vilniaus kolegija taip pat turi daug socialinių partnerių visame pasaulyje, tai leidžia užtikrinti kokybiškus ERASMUS+ programos finansuojamus studijų mainus, praktikas. Be to, ši partnerystė atveria daug galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

 

Ką jums davė Socialinės pedagogikos studijos?

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė: „Studijuodama Socialinę pedagogiką įgijau žinių ir kompetencijų, kurios padeda tinkamai elgtis įvairiose situacijose, nepažeminti, neįskaudinti kito žmogaus, ir pačiam morališkai gerai jaustis. Pavyzdžiui, socialinio pedagogo viena iš veiklų vykti į rizikos šeimas, kur būna nenumatytų situacijų: muštynių, smurto ir kitokių dalykų. Taigi, studijų metu įgytos žinios ir išsiugdytos komptencijos padeda tinkamai reaguoti ir konstruktyviai išspręsti tokias situacijas.“

 

 

Tomas EigertasTomas Eigertas: „Pritariu Justinai. Socialinės pedagogikos studijų programa viena iš tų programų, kurią studijuodamas įgyji itin daug psichologinių ir pedagoginių žinių bei įgūdžių, kaip bendrauti su įvairiais žmonėmis: neįgaliaisiais, rizikos ir atskirties grupių nariais, skirtingų kultūrų asmenimis ir t. t. Tai itin svarbi kompetencija šiandien norint klestėti ir išlikti konkurencingame pasaulyje. Taigi, tai, ko mes studijuodami išmokome, ką suvokėme, kokį pasaulį pamatėme, davė kiekvienam iš mūsų, bendrąja prasme, labai daug. Mes esame globaliai mąstantys realistai, kurie žino, kas yra tikrasis gyvenimas ir nebijo jo kaitos. Šiais laikais nereikia galvoti, kad baigęs studijas visą laiką dirbsi toje srityje. Pavyzdžiui, aš iš pradžių dirbau socialiniu pedagogu, vėliau gavau „Gemmos“ pasiūlymą padirbėti socialiniu darbuotoju. Šioje įstaigoje teko dirbti ir klientų aptarnavimo srityje. Po kiek laiko vadovybė pamatė, kad subrendau kažkam daugiau. Man buvo patikėti projektai ir pardavimai. Manau tokį karjeros pokytį lėmė tai, kad studijų metu išmokau realizuoti sukauptą patirtį. Tai man leidžia judėti toliau.“

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė: „Socialinės pedagogikos studijos glaudžiai susijusios ir su populiarėjančiu socialiniu verslu. Pastaruoju metu idėjų kurti tokį verslą netrūksta. Daugiausia jų pasiūlo absolventai, baigę Socialinę pedagogiką, nes gerai išmano visuomenės socialinius poreikius. Dažnai socialiniai pedagogai tampa ir nevyriausybinių organizacijų steigėjais ar darbuotojais. Dirbdami būtent šioje srityje jie gali pildyti savo ir kitų svajones, kurti tokias darbo vietas, kokiose visada svajojo dirbi, pasirinkti su kuo ir kur dirbti. Be to, visi dalykai, kurių buvo mokomasi studijuojant Socialinę pedagogiką, taip pat praverčia ir asmeniniame gyvenime.“

 

Ko palinkėtumėte būsimiems studentams?

Tomas EigertasTomas Eigertas: „Siūlyčiau nesivaikyti madų. Baigęs mokyklą jaučiau, kad turiu vadybininko gyslelę, bet stojau į Socialinę pedagogiką. Ši specialybė man atrodė įdomi, nes nuolat gali bendrauti su skirtingais žmonėmis. Taigi, prieš pasirinkdami, ką studijuosite, gerai pagalvokite, ar renkatės skambų studijų programos pavadinimą, ar perspektyvą, nes skambus studijų programos pavadinimas nereiškia, kad jūsų laukia puiki karjera, visa, ką susikursite, priklauso nuo jūsų pačių.“

 

Dominykas SkucasDominykas Skučas antrina: „Jau nuo kokios 5 klasės žinojau, kad savo ateitį noriu susieti su vaikais. Tokiam pasirinkimui daug įtakos turėjo mano teta, kuri daugiau kaip 30 metų dirbo mokytoja. Baigęs mokyklą rinkdamasi studijas pirmu numeriu pažymėjau, jog noriu studijuoti Vilniaus kolegijoje Socialinę pedagogiką. Mano noras išsipildė. Taigi, svarbu klausyti savo širdies ir nepasiduoti aplinkinių įtakai.“

 

 

 

Justina JanciauskaiteJustina Jančauskaitė: „Socialinio pedagogo darbas kupinas iššūkių, tačiau dėl to suteikiantis neribotas galimybes tobulėti. Žmonės pasirinkę Socialinės pedagogikos studijas turi būti smalsūs, empatiški, nenustygstantys vietoje, veiklūs. Tai specialybė kūrybiškoms asmenybėms. Būtent tokie studentai ir studijuoja Vilniaus kolegijoje. Kviečiu būti drąsius ir rinktis studijas Vilniaus kolegijoje.“