VIKO Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros vedėja doc. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Socialinio darbo studijų programos komiteto vadovė Rita Virbalienė ir lektorė, projektų vadovė Aušra Simoniukštytė 2023 m. birželio 22 d. dalyvavo aukštųjų mokyklų atstovų susitikime su Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptartos studentų praktikų, tyrimų rezultatų sklaidos galimybės. Kalėjimų departamento Resocializacijos koordinavimo skyriaus atstovai universitetus ragino plėtoti bendrą projektinę veiklą, organizuoti mokymus bausmių vykdymo sistemos darbuotojams.