Gruodžio 10 d. pedagogai susirinko paklausyti jau priešpaskutinio Vilniaus kolegijos Pedagogikos Fakulteto organizuojamo seminaro, skirto tobulinti tarpkultūrinėms kompetencijoms. Šį kartą seminarą vedė dr. Agnė Brandišauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Edukacinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Edukologijos katedros dėstytoja. Lektorė kalbėjo tema „Gabus mokinys: už ką aš gerbiu savo mokytoją“, pateikdama daug įdomios ir naudingos praktinės informacijos apie gabių mokinių ugdymo(si) procesą.

Seminaras buvo Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos kompetencijų tobulinimo programos “Pedagogo tarpkultūrinė kompetencija ugdymo kokybei įgalinti” renginys.

 
Foto1

 
Foto2
 
Foto3
 
Foto4