Praėjusiais metais Lietuvos šachmatų federacijos ir UAB „Šviesa“ inicijuotas projektas „Šachmatai mokykloje“ suteikė galimybę 40-čiai šalies pradinių mokyklų išbandyti šį žaidimą ugdant pradinių klasių mokinius. Į šią veiklą aktyviai įsitraukė ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai.

Mokiniams parodžius susidomėjimą, o mokytojams įvertinus žaidimo naudą, nutarta nuo 2018 m. rugsėjo mėn. šachmatų žaidimo elementų mokymą įtraukti Vilniaus kolegijos ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų rengimo programas.

Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad daugiausiai naudos šachmatai duoda 6–8 metų vaikams, nes tokio amžiaus jie yra itin imlūs. Tačiau, pasak vienos iš idėją palaikančių pedagogių, Vilniaus kolegijos lektorės Renatos Kondratavičienės, ir Lietuvoje, ir kitose šalyse yra gerosios praktikos pavyzdžių, kai šachmatais pradeda žaisti ir keturmečiai. Mėgindami perprasti šachmatų logiką, žaisdami vaikai įgyja ir įtvirtina ne tik skaičiavimo, bet ir skaitymo, rašymo, uždavinių sprendimo įgūdžius. Tai padeda siekti aukštesnių kiekvieno vaiko pasiekimų moksle, pastebima teigiama žaidimo įtaka elgesiui.

2018 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko pirmasis mokymų ciklo seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Žaidimas šachmatais ikimokykliniame ugdyme“. Seminarą vedė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ laikinai einanti direktorės pareigas bei neformalaus vaikų švietimo programos „Loginis mąstymas“ teikėja Aneta Gracjana Lapcun. Seminaro metu buvo kalbėta apie tai, kad žaidimas šachmatais yra ne tik visiems gerai žinoma sporto šaka ir pramoga, bet ir viena iš ugdymo priemonių, kurią galimą taikyti vaikams nuo pat ikimokyklinio amžiaus. Tinkamai pateikus žaidimą vaikams, galima gauti daug naudos, nes žaidimas šachmatais skatina žinių siekimą, savarankišką mąstymą, gerina dėmesį, koncentraciją, ištvermingumą bei atkaklumą, moko gerų manierų, bendrai tariant, lavina protą bei ugdo visus reikalingus gyvenimo įgūdžius bei gebėjimus. Seminaro dalyviai išgirdo vertingų patarimų iš patirties, kaip mokyti žaidimo šachmatais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Lapkričio mėnesį numatoma šachmatų konferencija, kuri vyks 8-os švietimo inovacijų parodos MOKYKLA 2018 metu.