Spalio 30 d. mūsų fakulteto lekt. Ramūnė Motiejūnaitė, kartu su su kolegomis iš VU, VDU ir Lietuvos triračių asociacijos organizavo seminarą pedagogams ir ne tik „Įtraukusis fizinis aktyvumas: psichinė ir socialinė gerovė“. Lekt. Audrius Ivanauskas skaitė pranešimą apie fizinio aktyvumo, judėjimo naudą psichinei sveikatai. Taip pat pasakojo apie streso įveikimo būdus. VU dėstytoja Žana Ramanauskienė dalyvius supažindimo su negaliomis, kaip su jomis dirbti mokykloje, pasidalino savo patirtimis dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė bei mūsų lekt. Ramūnė Motiejūnaitė dalijosi mintimis apie įtraukųjį ugdymą, jo iššūkius ir priemones tai suvaldyti. Taip pat kalbėjo apie fizinio aktyvumo naudą neįgaliųjų socialiniam gyvenimui, bei apie sėkmingą triračių pritaikymą šiose srityse.
Pedagogai seminaro metu dalinosi savo patirtimis, kaip jie dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ir diskutavo, ką dar galėtų padaryti, kad situacija pagerėtų.