2018 m. spalio 17 d. ir lapkričio 16 d. fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė dalyvavo ir vedė seminarą socialiniams pedagogams, mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams Ugdymo plėtotės centro organizuotuose mokymuose „ĮTRAUKIOJO UGDYMO KOKYBĖS STIPRINIMAS“.  Mokymai buvo skirti stiprinti mokyklų bendruomenių kompetencijas, reikalingas romų tautybės mokinių mokymosi poreikiams pažinti, kokybiškam įtraukiajam ugdymui organizuoti.