Linkime, kad Meilės Lukšienės žodžiai taptų kiekvieno mūsų: ir studijuojančiojo, ir padedančio studentams augti ir stiprėti, savastimi:
„Mums reikia visose mokslo ir gyvenimo srityse surasti savo požiūrį, savo santykį ir tuo būdu eiti į pasaulinės kultūros ne tik vartotojų, bet ir kūrėjų gretas“.
Drąsos ieškant ir atrandant, atvirumo, tikrumo ir noro ne tik keisti, bet ir patiems keistis!