Gruodžio 17 d. būsimi ir jau patyrę pedagogai susirinko paklausyti Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros ir Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros profesorės dr. Irenos Zaleskienės seminaro „Pilietinio identiteto ugdymas globaliame pasaulyje“. Daugiakultūrei aplinkai diktuojant naujas sąlygas asmenų, ypač jaunimo, tapatumo formavimuisi, prof. Zaleskienė aptarė pilietinio tapatumo ugdymosi tendencijas, problematiškumą ir pedagogų taikytinas strategijas.

Šis seminaras buvo paskutinis Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos kompetencijų tobulinimo programos “Pedagogo tarpkultūrinė kompetencija ugdymo kokybei įgalinti” renginys.

Foto1

Foto2