Profesinės šventės proga sveikiname socialinio darbo profesijos besimokančius ir įvairiose veiklos srityse socialinį darbą dirbančius darbuotojus.

Jūsų kūrybiškas požiūris į savo darbą, atsakomybė ir atjauta padeda tiems, kuriems reikia supratimo, pagalbos, saugumo.

Linkime Jums dvasios tvirtybės, įkvėpimo ir gyvenimo džiaugsmo, kurie padės kitiems ištarti paguodos žodį, grąžinti visaverčio gyvenimo džiaugsmą ir siekti savosios laimės.

Pedagogikos fakultetas

Socialinės gerovės katedra