2017 m. gegužės 29 – 30 d. d. Vilniaus kolegijos darbuotojai – projektų vadovas Mikas Balkevičius ir Pedagogikos fakulteto lektorė Aušra Simoniukštytė dalyvavo antrajame projekto „Well School Tech“ (2016-1-LT01-KA201-023171) partnerių susitikime Lodzėje. Susitikimo tikslas – apžvelgti antrojo intelektinio produkto atlikimo rezultatus bei suplanuoti sekančius projekto darbus.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė  geruosius psichologinio gerbūvio ugdymo mokyklos aplinkoje atvejus bei aptarė jų panaudojimo perspektyvas kuriant psichologinio gerbūvio ugdymo gidą ir interaktyviąsias mokymosi programas.

Projekto koordinatorius Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Projekto partneriai: PROMIMPRESA SRL (Italija); Lodzės universitetas (Lenkija); Europos kokybės centras (Bulgarija); Italijos Nacionalinis sveikatos institutas (Italija) ir „Training UK“ organizacija (Didžioji Britanija).

Projekto metu numatoma atlikti tyrimus, leisiančius surinkti duomenis apie geriausias mokinių psichologinio gerbūvio matavimo technologijas, jo skatinimo strategijas; bus sukurtos metodinės priemonės, padėsiančios mokytojams ir socialiniams pedagogams sudaryti tinkamas sąlygas gerai mokinių psichologinei savijautai mokykloje.