2018 rugsėjo 27-28 d. Erfurte (Vokietija) vyko projekto koordinatorių ir ekspertų susitikimas.

Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai aptarė projekto tikslus ir uždavinius, įgyvendinimo terminus, kuriamus produktus bei finansinius išteklius. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas O1 produkto (mokomosios medžiagos modulių) rengimo kokybei aptarti. Pagrindiniai pranešėjai Rezeknės akademijos (Latvija) ir Lietuvos edukologijos universiteto ekspertai. Vilniaus kolegijos dėstytojai Valdemaras Šoblinskas ir Rita Martinėlienė pateikė „Įvado į mediaciją“ mokymų, vykusių 2018 birželio 18-22 d. Vilniuje, grįžtamojo ryšio apibendrinimą, atliktą dalyvių savianalizės pagrindu. Projekto vadovas Zigmas Giedrimas (Lietuva, PPI) supažindino partnerius su Nacionalinės agentūros pateiktomis projekto įgyvendinimo patikros išvadomis. Suderintos visų tolimesnių projekto veiklų bei produktų kūrimo datos, aptartos darbotvarkės bei detalizuotos atsakomybės.