2017 m. birželio 6 -12 d. d. Vilniaus kolegijos projekto Forum-Romanum  darbuotojai: projekto vadovas Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto lektorės Aušra Simoniukštytė ir Agnė Grušauskaitė; socialinių partnerių atstovai: Božena Karvelienė, Juozas Rėkus, Aušra Simoniukštytė, Edita Leleikienė, Živilė Aleksiūnaitė, Inga Kreivėnaitė, Agnė Vernickaitė, Raimond Michaj, Laimonas Karvelis ir Evelina Montvilaitė dalyvavo antrajame projekto „Forum-Romanum“ mokymosi vizite (C2) Plovdive (Bulgarija).

Projekto mokymosi vizito tikslas – supažindinti su antrojo intelektinio produkto, Fasilitatorių gido, veiklomis, praktiškai jas išbandant neformaliojo mokymosi praktikoje. Vilniaus kolegijos atstovai pademonstravo Forum teatro fasilitavimo ir psichologinių įgūdžių formavimui skirtas veiklas: įtraukė projekto partnerinių šalių atstovus į fasilitavimo ir psichologinės savitarpio supratimo ir paramos  veiklas. Projekto partneriai iš Bulgarijos (YUC) pristatė darbo poromis ir heterogeniškomis grupėmis metodiką Forum teatre. Italijos partneriai AGITA pristatė kaip pritraukti platesnę auditoriją organizuojant Forum teatro veiklas. AGITA teatro asociacijos atstovai meistriškai pademonstravo teatrines inscenizacijas nepalikdami abejingų projekto partnerių atstovų. Vengrijos partneris „Mostart“ – pademonstravo fasilitatorių komunikacinių ir problemų sprendimo įgūdžių formavimo metodiką įgyvendinant Forum teatro veiklas.

Projekto „Forum-Romanum“ komandą sudaro kompetentingi edukologijos, psichologijos, meno, socialinio darbo ir socialinės pedagogikos specialistai, kurie bendromis pastangomis siekia sukurti inovatyvią metodinę mokymosi priemonę specialistams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Kuriamos neformaliojo mokymosi priemonės esmė – panaudoti teatrines inscenizacijas įtraukiant romus bei specialistus, dirbančius su romais. Taip siekiama geriau suprasti romų bendruomenės kultūrinius savitumus bei šios bendruomenės narių problemų priežastis. Teatrinių inscenizacijų ir jų refleksijų dėka realiai išgyvenamos tam tikros romų realybės dramos. Tai padeda geriau suprasti problemų esmę bei efektyviau padėti socialinę atskirtį patiriančiai bendruomenei.

Kuriamos metodinės neformaliojo mokymosi priemonės bus aktyviai naudojamos Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos studijų programos dėstytojų ir studentų, dirbančių su romų bendruomenės vaikais ir suaugusiaisiais.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet), Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).