2017 m. gruodžio 27-29 dienomis ir 2018 m. sausio 24 d. Pedagogikos fakulteto (PDF) lektorė Vilija Gerasimovičienė vedė mokymus Mokyklų tobulinimo centro koordinuotame tęstiniame Vilniaus miesto savivaldybės mokymų programos projekte „Pavaduotojų akademija“, skirtame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui.

Programos tikslas – sudaryti sąlygas pavaduotojams kurti bendradarbiavimo tinklus, padėti mokyklų pavaduotojams efektyviai dirbti mokyklose bei rengti mokyklų vadovų rezervą.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Sudaryti sąlygas mokyklų pavaduotojams tobulinti vadovavimo ir įgyti lyderystės švietimo vadyboje reikalingas kompetencijas;
  • Paskatinti pavaduotojus siekti profesinės karjeros švietimo srityje;
  • Sukurti ir palaikyti Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojų bendradarbystės tinklą;
  • Suorganizuoti mokyklų pavaduotojų žinias, įgūdžius, kompetencijas stiprinančius mokymus.

Per tris mokymų dienas 60-čiai pavaduotojų ugdymui vieną iš programos temų „Fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose skatinimas“ pristatė PDF lektorė Vilija Gerasimovičienė. Su dalyvėmis aptartos fizinio aktyvumo siekiamybės ir esamų situacijų kasdienybė mokyklose. Svarstytos vadybinių sprendimų galimybės įgyvendinant sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose veiklas. Nagrinėtos mokyklos erdvių pritaikymo galimybės, teikti pasiūlymai, kaip padaryti kūno kultūros pamokas patrauklesnes ir kokios galimos esamų pamokų alternatyvos. Diskutuota, ko reikia, kad fizinio aktyvumo skatinimas taptų prioritetine užduotimi mokykloje. Skatinta pavaduotojų bendra motyvacija išbandant praktines veiklas, aktyvius metodus ir ugdomąsias priemones.