2016 lapkričio 25 – 26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko paroda „Mokykla 2016“ – vienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginių. Jame susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi dalijasi švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorės ir Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentės parodoje dalyvavo ne tik kaip klausytojos, bet ir kaip pranešėjos. Apie EDUKA klasės aplinkoje (http://klase.eduka.lt) pateiktas elektronines vadovėlių versijas, papildomas skaitmenines matematikos užduotis pradinukams, parengtas trimis lygiais pagal bendrąsias ugdymo programas, padedančias mokyti lengviau, o mokytis – įdomiau ir daugelį kitų mokytojų darbą lengvinančių sprendimų impovizuotos „pamokos“ metu „Šiuolaikinės matematikos pradinukams pamokos raktas: kodėl nebeužtenka vadovėlio?“ esamus bei būsimus pradinio ugdymo pedagogus supažindino Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė, Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė Renata Kondratavičienė. Lektorė pristatė, kaip pradinių klasių mokytojas gali tinkamai suplanuoti ir išnaudoti pamokos laiką, lengviau diferencijuoti, individualizuoti ir įvertinti mokinių veiklą, o mokiniai – patenkinti smalsumą ir naujovių poreikį, įdomiau atlikti užduotis, įsivertinti, gauti greitą grįžtamąjį ryšį.

Renata Kondratavičienė akcentavo, kad šiuolaikinių mokymosi motyvacijos neretai stokojančių ir gabių vaikų ugdymui(si) labai reikalingos vienos kitas papildančios ir popierinės, ir skaitmeninės priemonės. Bendradarbiaudama su UAB „Šviesa“ lektorė ruošia priemones, kurios padės sudominti šiuolaikinį – aktyvų, smalsų, technologijas puikiai išmanantį – mokinį. Praktinės veiklos metu pradinio ugdymo pedagogai susipažino su interaktyvia mokytojo, mokinio aplinka, patys galėjo pabūti EDUKA klasės mokiniais ir išbandyti skaitmenines užduotis.

Parodoje „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ stende pranešimus skaitė ir fakulteto lektorės Lina Venskutė ir Inga Bertašienė. Lina Venskutė pristatė šiuolaikinių mokymo(si) priemonių taikymo galimybes 1 klasėje mokant matematikos ir skaitė pranešimą tema „Matematika pirmokams: mokymo ypatumai. Kokias dalykines klaidas dažniausiai daro mokytojai?“ Inga Bertašienė parodos dalyvius kvietė diskutuoti „Ar elektroninės mokymo(si) priemonės tinka mokyti lietuvių kalbos pradinėse klasėse?“. Lektorė pristatė naujausius tyrimus apie elektroninių priemonių naudojimo galimybes lietuvių kalbos pamokų metu.

Pedagogikos fakulteto lektorės Lina Venskutė ir Inga Bertašienė kuria ir recenzuoja EMA elektronines ir spausdintas pratybas. EMA – tai elektroninės ir spausdintos pratybos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus bei pasaulio pažinimo dalykų.

Foto1

Foto2