Besibaigiant dar vieneriems metams Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė dr. Renata Kondratavičienė skaitė pranešimą Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos XXX forume „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas“.

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, siekdama skatinti šios srities mokslinį diskursą ir praktinių sprendimų paiešką, 2023 m. gruodžio 18 d. organizavo XXX forumą, kuriame dalyvavo ir pranešimus skaitė mokslininkai iš įvairių institucijų. Vienas iš pranešimų buvo skirtas vieno iš esminių XXI amžiaus gebėjimų – kritinio mąstymo – vertinimui matematikos pamokose, kuris. Pranešimą „Kritinio mąstymo gebėjimų vertinimas matematikos pamokose“ skaitė matematikos gebėjimų tyrėja, Vilniaus kolegijos docentė dr. Renata Kondratavičienė. Pranešėja aptarė du pagrindinius būdus, kaip galima vertinti kritinį mąstymą matematikos pamokose: standartizuotus testus ir alternatyvius vertinimo metodus, kurie matuoja skirtingus kritinio mąstymo aspektus, pavyzdžiui, argumentavimą, indukcinį ir dedukcinį mąstymą, analizę ir interpretaciją, alternatyvių sprendimo strategijų pasiūlą ir vertinimą, pagrįstą išvadų darymą. Standartizuoti testai yra parengti remiantis teoriniais kritinio mąstymo modeliais. Šie testai turi savo privalumų, pvz., jie yra patikimi, objektyvūs ir lengvai palyginami. Tačiau jie taip pat turi savo trūkumų, pvz., jie negali atspindėti realių situacijų ir užduočių, su kuriomis susiduria mokiniai ir mokytojai kasdienėje praktikoje. Jie gali būti pernelyg sudėtingi arba pernelyg lengvi tam tikro lygio mokiniams. Alternatyvūs vertinimo metodai yra glaudžiau susiję su matematikos turiniu ir kontekstu ir leidžia mokiniams parodyti savo kritinio mąstymo gebėjimus taikant matematikos žinias ir įgūdžius įvairiose matematinėse situacijose. Pavyzdžiui, galima naudoti projektinius darbus, portfolio, atvejų analizes, refleksijas ir kita. Šie metodai turi savo privalumų, pvz., jie yra autentiški, įtraukiantys ir skatinantys kūrybiškumą. Tačiau jie taip pat reikalauja daugiau laiko ir pastangų tiek iš mokytojų, tiek iš mokinių. Jie gali būti sunkiau standartizuoti ir palyginti. Pranešėja pabrėžė, kad nėra vieno geriausio būdo vertinti kritinio mąstymo gebėjimus matematikos pamokose, bet reikia rasti tinkamą balansą tarp skirtingų metodų atsižvelgiant į tikslus, turinį ir kontekstą. Visą forumo įrašą galite peržiūrėti YouTube kanale: https://youtu.be/-1SM3cvwKC4