1 etapas. Pretendentų vieši pranešimai katedros posėdyje/seminare

Pedagogikos fakultete, Palydovo g. 29, Vilnius.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Pedagogikos fakultete,