Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo sociacija, bendradarbiaudama su Pozityvaus ugdymo institutu ir Lietuvos Edukologijos universitetu, kviečia spalio 18 d. 15 val. į Lietuvos akademinei bendruomenei skirtą atvirą paskaitą „Emotional Intelligence: Foundations and Interventions“.

Paskaitą skaitys New York City Universiteto (JAV) prof. dr. John Pellitteri, tarptautinės emocinio intelekto organizacijos (angl. International Society for Emotional Intelligence) (ISEI) prezidentas.

Paskaita vyks anglų kalba.

Paskaita nemokama, tačiau būtina registracija iki spalio 13 d.

ISEI yra tarptautinė ne pelno siekianti švietimo organizacija, remianti ir skatinanti emocinio intelekto (EI) teorijos, mokslinių tyrimų ir profesinės praktikos plėtojimą ir tobulinimą. Organizacija daugiausia dėmesio skiria moksliškai pagrįstoms EI ir su juo susijusių teorijų taikymo galimybėms įvairiose profesinėse srityse (organizacijos, verslo, švietimo, medicinos, terapijos ir vertinimo).

ISEI organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus profesinei bendruomenei, taip skatindama švietimą emocinio intelekto tema, inicijuoja straipsnius leidiniuose ir internetiniuose tinkluose.

Būdami organizacijos nariais mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai gali skatinti ir plėtoti tarptautinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą, skirtą emociniam intelektui įtvirtinti įvairiose disciplinose ir remti EI tyrimus įvairiose kultūrose ir šalyse. Daugiau apie organizaciją: www.emotionalintelligencesociety.org

Renginys vyks š. m. spalio 18 d. nuo 15 val. iki 16.30 val. Paskaita vysk Lietuvos Edukologijos universitete, 414 auditorijoje (Studentų g. 39, Vilnius). Tikslinė grupė yra Lietuvos akademinė bendruomenė.