2021 metais Tarptautinė socialinio darbo federacija kviečia kalbėti apie socialinį solidarumą ir globalų ryšį.

,,Aš esu todėl, kad esame mes” – tai pirmoji visuotinės Socialinio darbo ir socialinės plėtros darbotvarkės 2020–2030 m. tema.

Kovo 16 d. Vilniaus kolegijos Socialinio darbo studijų programos studentai ir dėstytojai lektorės Ritos Virbalienės paskaitos „Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis“ metu prasmingai paminėjo Pasaulinę socialinio darbo dieną, vyko paskaita „Socialinis darbas: teorija ir kasdienybė“.

Šioje paskaitoje Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Asta Graužinienė pasidalino patirtimi apie socialinio darbo profesijos praktiką, įtaką ir reikšmę asmenims, šeimoms, bendruomenėms ir plačiajai visuomenei. Lektorė akcentavo  „Pasaulinės socialinio darbo dienos“ minėjimo svarbą.

 

 

 

 

Kovo 18 d. Socialinio darbo programos studentai ir dėstytojai dalyvavo Vilniaus universiteto organizuotame nuotoliniame renginyje ,,Socialinės inovacijos ir pažangios technologijos: naujas socialinio darbo vaidmuo”, skirtame Pasaulinei socialinio darbo dienai paminėti. Išklausyti pranešimai temomis: ,,Socialinio darbo inovacijos ar socialinis darbas inovacijų kūrime?” (dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė), ,,Technologinės inovacijos socialiniame darbe: Japonijos patirtis” (Japonijos Liuteronų koledžo, socialinio darbo aukštosios mokyklos profesorė Mai Yamaguchi), ,,Socialinių darbuotojų kompetencijų pokyčiai: atvirumo ir kūrybiškumo link” (Jūratė Tamašauskienė). Iš Miroslavo Seniučio  pristatymo ,,Kaip prisijaukinti technologijas socialiniame darbe?” pranešimo išsinešėme klausimus diskusijai fakultete: Kokią naudą man suteikia skaitmeninės, IT, IKT priemonės, kuriomis naudojuosi? Kaip jos struktūruoja mano sprendimus? Kokį požiūrį formuoja į klientą, su kuriuo dirbu? Ką leidžia patobulinti veikloje? Kas paskatintų dėstytoją suvokti, kad reikia būti pačiam aktyviu veikėju, užimti tam tikrą poziciją, ugdytis naujus gebėjimus, imti kurti ir transformuoti tinklus tarp manęs ir daiktų, pačiam paveikti ir keisti tai, kas man netinka, tobulinti sistemų funkcionalumą – nebūti tik vartotoju, siekti būti kūrėju.