Pirmą kartą istorijoje formalias studijas Lietuvoje pradėjo lituanistinių mokyklų mokytojos. Trijų metų mokslams pasiryžo 18 jų iš 12-os lituanistinių mokyklų. Nors noro ir motyvacijos netrūksta, mokytojos prisipažįsta, derinti studijas ir kasdienį gyvenimą tikras iššūkis. Reportažą apie tai kviečiame žiūrėti LRT laidoje „Širdyje lietuvis“.

https://www.lrt.lt/…/naujas-etapas-lituanistiniu…

#viko #vikopdf #pedagogikosfakultetas #pradiniougdymopedagogika #PLB

Lituanistinio švietimo vykdytojų studijos yra Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ dalis. Projektas vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas Europos socialinio fondo + ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis https://www.nsa.smm.lt/…/projektas-tesk-ateik-tobulek…/