Gruodžio antrąją ir trečiąją dieną Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas drauge su vaikų darželiu „Mažutėlimas“ organizavo Lietuvos mokslo tarybos finansuotą tarptautinę nuotolinę praktinę mokslinę konferenciją skirtą įtraukiajam / inkliuziniam[1] ugdymui „Mokymas ir mokymasis įtraukioje mokykloje“. Konferenciją Youtube kanalu stebėjo daugiau nei 3000 dalyvių iš viso pasaulio: mokslininkų, pedagogų, studentų, tėvų, kuriems rūpi įtraukiojo ugdymo klausimai. Konferencijoje buvo analizuojamos įvairios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio politinės, mokslinės ir praktinės įtraukiojo ugdymo problemos, perspektyvos bei galimybės. Konferencija siekė aktualizuoti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo būtinybę, pristatyti naujausius mokslinius tyrimus įtraukiojo ugdymo srityje, dalytis gerąja praktine įtraukiojo ugdymo patirtimi.

Renginio tikslas buvo mokslo žinių ir gerosios patirties sklaida, siekiant atliepti įvairiuose tarptautiniuose, Europos sąjungos ir nacionaliniuose dokumentuose išreikštą nuostatą dėl įtraukiojo ugdymo, kaip aukštos kokybės švietimo prielaidos, užtikrinimo, kuriant ir palaikant darnią pasaulio ir Europos visuomenę.

2015 m. Pasaulio švietimo forume UNESCO teigė, kad lygios galimybės ir inkliuzija – vieni iš svarbiausių ateities švietimo uždavinių, 2016 m. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas pateikdamas rekomendacijas dėl konvencijos įgyvendinimo pabrėžė, kad visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo tikslas yra inkliuzinis ugdymas. Įtraukiančios ir darnios visuomenės kūrimas pasitelkiant švietimą ir kultūrą yra Europos Komisijos prioritetas. Įtraukiojo ugdymo poreikį pagrindžia ir 2015 m. Geros mokyklos koncepcijos nuostata dėl asmenybės ūgties užtikrinimo, atsižvelgiant į asmeninės raidos galimybes, bei 2013-2022 metų Valstybinės švietimo strategijos III prioritetas.

[1] konferencijos organizatoriai Laikosi nuostatos, kad šios sąvokos yra sinoniminės.