2022 m. lapkričio 22 dieną Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros Socialinio darbo studijų studentų ,,Socialinio darbo praktika globojant mentoriui” praktikos vadovams (mentoriams) nuotolinius mokymus ,,Mentoriaus vaidmuo ir funkcijos socialinio darbo praktikoje, siekiant veiksmingo santykio su studentu“ vedė lektorės Diana Mačiuikienė ir Danutė Trukšinienė.
Mokymų metu buvo atskleisti mentorių vaidmenys ir funkcijos bei mentorystės organizavimo aspektai socialinio darbo praktikoje. Šio seminaro metu dalyviai (socialiniai darbuotojai – mentoriai) stiprino supratimą, kuo praktinis mokymas(sis) yra reikšmingas studijų procese ir kaip tikslingai įgyvendinti praktinio mokymo reikalavimus. Pagilino gebėjimą suprasti, kaip kuriamas santykis tarp mentoriaus ir  studento, kuris yra  veikiamas kiekvieno iš dalyvių asmenybės, patirties, socialinių, kultūrinių ir asmeninių veiksnių, lemiančių mentorystės sampratą.
Mokymuose socialiniai darbuotojai – mentoriai pasidalino vadovavimo studentų praktikoms patirtimi, aptarė dažniausiai jiems kylančius klausimus, diskutavo jiems aktualiomis temomis, išsamiau susipažino su praktikos užduotimis.
Mokymų dalyvių padėkos ir atsiliepimai (,,Atsakėte į užduotus ir net neužduotus klausimus”, ,,Dėkojame už žingeidžius studentus”, ,,Mane pastiprino, kad viską gerai darau”, ,,Man aiškiau pasidarė, noriu pasidžiaugti savo praktikante”, ,,Tvirčiau jaučiuosi, pasižymėjau, ką patobulinsiu”, ,,Toki seminarai tikrai reikalingi žinių įtvirtinimui ir naujovių sužinojimui”, ,,Išeinu su didesniu atsakingumo jausmu”) leidžia tikėtis, kad šie mokymai mentoriams prisidės ne tik prie Socialinio darbo studijų programos kokybės užtikrinimo, bet ir objektyvios pagalbos studentams praktikų metu.