2018 m. spalio 15 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete JAV edukologė, Montanos valstijos universiteto profesorė emeritė, Fulbraito stipendininkė dr. Susan Barfield mokytojams vedė seminarą

„KAIP KURTI IR NAUDOTI E-KNYGAS PAMOKOSE, INTEGRUOJANT ĮVAIRIAS KULTŪRAS?“.

Dr. Susan Barfield į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti. Knyga rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu ir ilgamečiais fakulteto socialiniais partneriais: VŠĮ Romų visuomenės centru, nevyriausybine organizacija „Romų integracijos namai“, dienos centru „Padėk pritapti“, Panevėžio vaikų dienos užimtumo centru, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų raj. skyriumi.