Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Renata Kondratavičienė kartu su pradinio ugdymo programos II kurso studentėmis Glorija Tuominyte, Silvija Vilimaite, Brigita Stankevičiene, Enrika Sinkevič, Julita Jodko ir Kristina Kozlovskaja 2018 m. birželio 4-5 d. dalyvavo 16 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ seminare ,„Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ ir patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją.

Dalyvės pagilino medijų raštingumo ugdymo, saugesnio interneto naudojimo įgūdžių pagrindiniame ugdyme žinias bei įgūdžius.   Analizavo pradinio ugdymo priemones bei kritiškai jas vertino.  Dirbdamos grupėse pagilino kritinio informacijos skaitymo, nagrinėjimo ir suvokimo, teksto kūrimo įvairioms medijoms įgūdžius. Susipažino su nacionalinio saugumo samprata ir ugdymo galimybės pradinio ugdymo pakopoje. Atliko grėsmių nacionaliniam saugumui analizę medijų raštingumo kontekste.

Seminaro organizatorius: Ugdymo plėtotės centras.