2018 kovo 8 – 9 d. Vilniuje vyko Erasmus+ KA201 priemonės „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“ (Nr.2017-1-LT01-KA201-035234) projekto koordinatorių ir ekspertų susitikimas. Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos atstovai dvi dienas tarėsi projekto produktų kūrimo klausimais, derino veiklų koordinavimo veiksmus. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokytojų tarpininkavimo mokymo programos ir virtualios mokymosi platformos kūrimui bei būsimiesiems dalyvių mokymams.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui atstovavo projekto koordinatorius ir ekspertas Valdemaras Šoblinskas, projekto ekspertė Rita Ilgūnė-Martinėlienė ir vertėja Elida Aršavskienė.