Vilniaus   kolegija   ne   vienerius   metus   bendradarbiauja   su   Sakartvelo   technikos  universiteto  lietuvių  kalbos  ir  kultūros  centru.  2021  m.  metais  buvo  parengtas  projektas,  kuriame  projekto  partneriais  buvo  pakviesta  dalyvauti  Vilniaus  verslo  kolegija,  Klaipėdos  universiteto  Lituanistikos  ir  užsienio kalbų centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis   muziejus,   Zanavykų   muziejus,   Šakių   rajono   savivaldybė,   Sakartvelo ambasada Lietuvoje bei Lietuvos ambasada Sakartvele.
Tarptautinė  mokslinė  konferencija  buvo  organizuojama  pagal  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  baltistikos  projektą  „Sakartvelo   technikos   universiteto   Lietuvių   kalbos   ir   kultūros   centro   veiklos prioritetai 2021 metais“.
Viena iš projektų veiklų – tarptautinė mokslinė tarpdisciplininė konferencija „Lietuvos ir Sakartvelo kultūrinės jungtys“. Konferencijos  tikslas  –  stiprinti  Lietuvos  ir  Sakartvelo  mokslininkų  ir  studentų bendradarbiavimą, vykdant mokslinius tyrinėjimus bei ieškant istorinių ir kultūrinių, įvairaus bendradarbiavimo sąsajų tarp dviejų šalių, akcentuojant Antano Vienuolio kartveliškojo laikotarpio kūrybos analizės aspektus. Konferencijos   dalyvius   sveikinimo   Sakartvelo   technikos   universiteto   rektorius  prof.  dr.  David  Gurgenidze;  Lituanistinio  švietimo  pasaulyje  globėja Diana Nausėdienė; Lietuvos Respublikos ambasadorius Sakartvele Andrius Kalindra; Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko   pavaduotoja   prof.   habil.   dr.   Vilija   Targamadzė;   Lietuvos   Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  Užsienio  lietuvių  skyriaus  vyriausioji  specialistė  Daiva  Žemgulienė  bei  Vilniaus  kolegijos  direktorė dr. Žymantė Jankauskienė. Konferencijoje buvo perskaityta daugiau nei 20 pranešimų lietuvių, anglų ir kartvelų kalbomis.

Kviečiame susipažinti su konferencijos pranešimais ir jų santrumpomis.