2024 m. kovo 19–20 d. Pedagogikos fakultete Socialinės gerovės katedroje lankėsi Rygos technikos universiteto Sociologinių tyrimų centro vadovas, profesorius Artūras Medveckis ir Rėzeknės technologijų akademijos docentė Tamara Pigozne. Dėstytojai vedė paskaitas Socialinio darbo studijų programos studentams.

Prof. A. Medveckis skaitė paskaitą tema  „Biografinio tyrimo metodas socialiniuose tyrimuose“, kurioje pristatė biografinį požiūrį, aptarė tyrimų dizaino specifiškumą, aptarė duomenų rinkimo ir duomenų apdorojimo metodus, internalizacijos ir eksternalizacijos metodus, pasidalino naujausiais socialinių ir ugdymo mokslų moksliniais tyrimais, savo patirtimi, atliekant biografinius tyrimus, ir pristatė savo išleistus darbus – žmonių biografijų knygas.

Docentė Tamara Pigozne pratęsė biografinio tyrimo temą ir vedė praktinius užsiėmimus grupėse ,,Apsakymo metodo naudojimas socialiniame darbe”. Studentams pristatė tapatybės modelį ir apmokė praktiškai, kaip socialiniam darbuotojui pagal tapatybės modelio etapus padėti spręsti savo ar paslaugų gavėjo problemą.

Socialinio darbo studijų programos studentai svečių buvo paskatinti atlikti biografinio tyrimo metodą bei taikyti tapatybės modelį ir savo praktikoje.