Smurtas artimoje aplinkoje yra socialiai aktuali tema, į kurią HOWEST taikomųjų mokslų universiteto organizuojamoje Erasmus+ mišrioje intensyvioje programoje (angl. Blended Intensive Programme – BIP) bus pažvelgta iš įvairių perspektyvų. Programą sudarys paskaitos, praktiniai seminarai, dinamiškos grupinės veiklos ir bendravimas su šios srities profesionalais.

Programa vyks 2024 m. balandžio 22–26 d. Briugės mieste (Belgija).  Be VIKO ir HOWESTO studentų, programoje ketina dalyvauti Hanoverio (Vokietija), Ocellia Lyon (Prancūzija), NHL Stenden (Nyderlandai) aukštosios mokyklos.

BIP‘o veiklos: tai mišraus pobūdžio BIP‘as, todėl vyks ne tik fiziniai mainai Belgijoje, bet ir nuotoliniai susitikimai, kuriuose dalyvavimas yra privalomas.

Finansavimas: visos dalyvavimo BIP‘e išlaidos dengiamos iš Erasmus+ lėšų.

BIPo registracijos numeris: 2023-1-BE02-KA131-HED-000132482-4.

Atrankos kriterijai:

motyvacija;

geros anglų kalbos žinios (ne žemesnės nei B2 lygis);

studijavimas Socialinio darbo studijų programoje.

Registruotis čia (registruodamiesi pažymėkite Erasmus+ mišrus trumpalaikis mobilumas / BIP HOWEST universitete Briugėje).

Registracija vyksta nuo 2024 m. vasario 28 d. iki kovo 1 d.