Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė ir baigiamųjų darbų vadovė Vilija Gerasimovičienė kartu su PU16 absolvente Glorija Tuominytė parengė mokslinį straipsnį „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos
integravimas į 1–2 klasių kūno kultūros pamokas“  žurnalui „Sporto mokslas“ (Sporto mokslas / Sport Science 2019, Nr. 2(96), p. 15–23 / No. 2(96), pp. 15–23, 2019). Straipsnis buvo paremtas G. Tuominytės 2019 m. apsigintu baigiamuoju darbu ta pačia tema.

Žurnalas „Sporto mokslas“ leidžiamas nuo 1995 m. ir yra įtrauktas į INDEX COPERNICUS duomenų bazę ICV 2017: 71.85.

Straipsnį rasite čia .