Fakulteto dėstytojai ne tik patys rašo ir dalijasi savo patirtimi, bet yra kviečiami būti ekspertais. Docentė Stasė Ustilaitė ne vienerius metus dirba sveikatos ugdymo srityje. Šįsyk dalijamės dėstytojos recenzuotomis Higienos instituto parengtomis metodinėmis rekomendacijomis, skirtomis mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įsivertinimui.
Tikiu, kad rasime kaip panaudoti ruošdami būsimuosius pedagogus.
Metodines rekomendacijas kviečiame skaityti čia.