Antradienį Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Maltos universiteto profesoriaus Carmelo Borgo knygos sutiktuvės ir diskusija apie įtraukųjį ugdymą. Įtraukusis ugdymas – tai ugdymas be atskirties ir diskriminacijos. Lietuvoje įtraukusis ugdymas vis dar labiau suprantamas kaip negalią turinčių vaikų įtraukimas į bendrą ugdymo(si) procesą. Profesorius Carmelas Borgas apie įtraukųjį ugdymą kalba plačiau: ne tik kaip apie negalią turinčių vaikų, bet ir kaip apie socialinę atskirtį patiriančiųjų įtrauktį.

Daugiau šia tema kviečiame skaityti dėstytojos Aušros Simoniukštytės interviu su C. Borgu…