2019–2022 m. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas vykdo Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Pedagogų kompetencijos, reikalingos darbui su pabėgėlių ir migrantų vaikais (3-8 m.), didinant jų socialinę įtrauktį“ (BE IN) („Teachers Competencies for Social Inclusion of Migrants and Refugees in Early Childhood Education“, Nr. 2019-1-PT01-KA203-060683). Projekto tikslas – sukurti multimedijų audiovizualinę medžiagą, skirtą ugdyti būsimų pedagogų kompetencijas, būtinas darbui su pabėgėlių ir migrantų vaikais, siekiant didinti šių vaikų socialinę įtrauktį. Viena iš projekto veiklų – atlikti fokusuotų grupių interviu su pabėgėlių ir migrantų vaikų tėvais, mokytojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais apie pabėgėlių/migrantų vaikų įtraukties į švietimo sistemą kliūtis ir geruosius pavyzdžius.

Tyrimo metu užmegzti ryšiai su socialiniais partneriais, pasibaigus tyrimui, nenutrūko.

Siūlome paskaityti fakulteto dėstytojos ir projekto BE IN vadovės Aušros Simoniukštytės interviu su Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos Socialinės integracijos skyriaus vadove Jurgita Jagminaite apie tai, kaip sekasi įgyvendinti pabėgėlių vaikų įtrauktį į švietimo sistemą:

Pandemija išryškino sistemines pabėgėlių vaikų ir suaugusiųjų integracijos problemas Lietuvoje