Lapkričio 3 d., Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko viešoji konsultacija „Atnaujintas programos turinys kaip geresnio matematikos mokymo ir mokymosi prielaida“. Viešosios konsultacijos tikslas – aptarti, kaip nauja matematikos bendroji programa prisideda prie geresnio mokymo ir mokymosi.
Pasak atnaujintos programos sudarytojų, siekiama kiekvienam mokiniui suteikti galimybę ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, kuris atnaujintoje matematikos programoje suprantamas kaip įgytas gebėjimas matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas įvairių realių, aktualių ir mokiniams suprantamų problemų sprendimui. Konsultacijos metu pristatyta matematinio mąstymo ugdymo filosofija atnaujintoje matematikos programoje. Gvildenta, ką reiškia „Matematika kaip mąstymo būdas“ ir kaip to siekti. Ieškota būdų ir priemonių, padedančių pasiekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų. Pristatytas metodinis leidinys, skirtas ugdyti matematikos ir informatikos mokytojų dalykines kompetencijas.
Diskusijoje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos doc. dr. Renata Kondratavičienė. Mokslininkės manymu, matematikos žinių formavimo ir matematinio mąstymo ugdymo pamokų modeliai turi būti skirtingi. Ugdant matematinį mąstymą, turi keistis  pamokos planavimo ir organizavimo praktika – pamokoje rekomenduojamas konstruktyvistiniu požiūriu grįstas mokymosi ciklo modelis: 1) skatinti mokinius mokytis sąmoningai, įgyti pagrindinių žinių, kurias jie natūraliai pritaikys probleminėse situacijose, skatinti mokinių teigiamą požiūrį į mokymąsi; 2)  sudaryti sąlygas mokiniams dirbant komandoje tyrinėti reiškinius ir savas idėjas; 3) skatinti mokinius aiškintis reiškinių atsiradimo priežastis, analizuoti naujas sąvokas ir situacijas; 4) padėti mokiniams suprasti sprendžiamos problemos esmę įsitraukiant į naujas situacijas; 5) leisti mokytojams ir mokiniams įsivertinti ir apmąstyti jau vykusį mokymąsi. Ugdant(is) matematinį mąstymą, svarbu nustatyti pusiausvyrą tarp teorijos ir empirinių tyrinėjimų. Siekti, kad problemų sprendimo idėjos būtų siejamos su mokinių poreikiais, naujai įgyjamos žinios siejamos su jau turimomis mokinio žiniomis ir gebėjimais.

Konsultacijos vaizdo įrašą galima žiūrėti čia https://www.youtube.com/watch?v=T-3e5QMxX04.