2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros posėdyje

Katedra Data Valanda Pastabos
Edukologijos katedra 2021-06-02 14:30 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Pedagogikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2021-06-09 15:00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė  Vaiva Juškienė